RCA/Rui XU’s Documentary of Solo Exhibiton 2015/FROM XUAN TO BLINDNESS

Video

RCA/Rui XU’s Documentary of Solo Exhibiton 2015/FROM XUAN TO BLINDNESS

Supported by: Royal College of Art, China Central Academy of Fine Arts, Hong Kong Polytechnic University

Art Director: Rui Xu, Producer: RUIXU STUDIO

Academic Consultant: Claire Pajaczkowska, Zowie Broach, Textile Supported by: Dr. Kinor Jiang

Music Editor: Cunliang Zhang, Movement Director: Madaleine Trigg

Film Maker: Yu Tong, Albert Zhang, Panos Damaskinidis

Performers: Antonia Pantazatou/Lauren Jane Sheerman/Rob Hesp/Rossana Losa/Tuan Ly/Victoria Rucinska/Clémentine Telesfort

Editor: Neil Taylor, Yuyao Hou, Camera Shooting: Chao Jiang, Mick Lin

Light Artist: Martin Salmon, Exhibition Supervisor: Keren Hu, Exhibition Assistant: Yifei He

Graphic Designer: Lausson Liu, Shuang Zhao, Jie Lian, Photographer: Tong Lin, Raymond Tan, Chong Zhang, Runxi Wang

Makeup Artist: Philip Ueberfellner, Hair Stylist: Rebecca Chiang Amoroso, Takuya Morimoto

Organizers: Liang Xiao, Chen Jin, Zheng Li, Tsai Chun Huang